top of page
Zoeken
  • Bionews

Waals Plan Bio 2030: 30% biologische oppervlakte tegen 2030

Terwijl in de Europese Green Deal als doelstelling is vastgelegd dat tegen 2030 25% van de landbouwgrond biologisch moet zijn, wil Wallonië verder gaan en in datzelfde jaar 30% bereiken. In 2020 bedroeg het biologische aandeel in de landbouw 12% in Wallonië.

Het nieuwe Plan Bio 2030, dat in Wallonië is goedgekeurd, moet het mogelijk maken de doelstellingen te bereiken die zowel door Europa als door de Waalse regering zijn vastgesteld. Het plan omvat onder meer verbetering van het inkomen en de weerbaarheid van de landbouwers; bescherming van het milieu, behoud van de biodiversiteit. De Waalse regering trekt 30 miljoen euro uit voor het plan.Vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd

Het nieuwe plan beoogt enerzijds het aanbod via productie en verwerking te vergroten en anderzijds de vraag naar Waalse biologische producten via huishoudens, catering en aangrenzende regio's te doen toenemen. Het is ook de bedoeling vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen om de producenten echte afzetmogelijkheden en de consumenten gemakkelijke toegang tot de producten te garanderen.


Geplande acties Het nieuwe Plan Bio 2030 bestrijkt 10 jaar (van 2021 tot 2030) en bevat 32 acties om de gestelde doelen te bereiken. Deze acties zijn onderverdeeld in 9 interventies.

  • Toezicht en planning: ontwikkeling en beheer van een geïntegreerd informatiesysteem - ontwikkeling en bijwerking van ontwikkelingsplannen voor elke sector;

  • Regelgeving: veeleisende, doeltreffende, duidelijke, samenhangende en uniforme regelgeving;

  • Informatie: er komt één webportaal om het grote publiek en professionals volledig te informeren;

  • Begeleiding: conversies stimuleren en de sectoren ontwikkelen;

  • Financiële steun: steun voor de primaire productie (GLB-steun), maar ook voor de verwerking en distributie;

  • Onderwijs en beroepsopleiding: beroepsbeoefenaren in het voedselsysteem opleiden in biologische landbouw in alle onderwijs- en opleidingssystemen en ook de opleiders opleiden;

  • Promotie: de Waalse biologische identiteit versterken en de Waalse producten en marktdeelnemers promoten;

  • Onderzoek: het plannen en coördineren van biologisch onderzoek en het vergemakkelijken van de overdracht van biologisch onderzoek naar de gebruikers;

  • Innovatie: zoeken naar manieren om het biologische systeem in zijn geheel te verbeteren.

Bron: Biojournaal3 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page