top of page
Zoeken
  • Bionews

Vlaming koopt in coronajaar 2020 meer bioproducten

De Vlaming heeft vorig jaar meer bioproducten gekocht. We zien een stijging van 14% in vergelijking met 2019. Het aantal biolandbouwers nam met 6% toe en het bioareaal breidde met 5% uit. Dat alles staat in het biorapport 2020 van het Departement Landbouw en Visserij.


Meer boeren, meer bio-areaal


In 2020 telde Vlaanderen 593 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er 6% meer dan in 2019. Er waren 55 nieuwkomers, terwijl 27 landbouwers hun bioproductie hebben stopgezet. Het merendeel van de nieuwe bioboeren focust zich op biologische akkerbouw, groente- en fruitteelt. West-Vlaanderen is met 146 boeren koploper voor Oost-Vlaanderen (130), Antwerpen (120), Vlaams-Brabant (115) en Limburg (82).


Het bioareaal bedroeg in 2020 9.124 hectare (+5%) en maakte ongeveer 1,5% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. Iets minder als een kwart van dit areaal was bio in omschakeling. West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn de provincies met de sterkste toename in bio-oppervlakte. Grasland, voedergewassen en groenbedekkers blijven de belangrijkste teeltgroepen, maar akkerbouw won vorig jaar terrein.


29% van de Vlaamse biolandbouwbedrijven is actief in de biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met plantaardige productie. De totale biologische veestapel nam toe met 4% ten opzichte van 2019. Vooral het aantal biovarkens en biogeiten nam sterk toe.


Eind 2020 waren 1.325 bedrijven (excl. producenten) actief als bereider, verdeler, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dat is een stijging met bijna 9% tegenover 2019. In 5 jaar tijd is het aantal bedrijven in de bioketen toegenomen met ruim 46%. De bereiding van bioproducten bleef de vaakst voorkomende marktactiviteit.


Meer bioproducten gekocht, marktaandeel blijft stabiel


In het coronajaar 2020 heeft de Vlaming meer bioproducten gekocht. De totale biobesteding groeide in Vlaanderen met 14% tot 350 miljoen euro. Het marktaandeel bleef in Vlaanderen stabiel op 2,2%. De aankoop in Vlaanderen van biologische versproducten nam toe tot 229 miljoen euro, wat ook een stijging is met 14%.


Belangrijke groeiers zijn onder meer eieren en vis. De afgelopen 10 jaar is de aankoop van verse bioproducten in Vlaanderen verdubbeld. Het marktaandeel van biologische verse voeding stabiliseert op 2,6%. De biobesteding aan verse voeding en dranken per Vlaming bedraagt jaarlijks 35 euro. Dat is een stijging van 12%.


9 op de 10 Vlaamse consumenten kopen op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct. Het gaat dan vooral om biogroenten. Op de tweede plaats komt fruit en op de derde plaats zuivel.


Het zijn vooral mensen met een hoger inkomen die bioproducten kopen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim de helft van de biobestedingen, terwijl zij 39% van de bevolking uitmaken. Tegelijk is er de vaststelling dat gezinnen met kinderen met een beperkter inkomen ook al eens vaker naar bioproducten grijpen.

De klassieke supermarkt blijft het grootste biokanaal. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste aandeel aan bioproducten in hun assortiment. Gemiddeld zijn verse bioproducten 45% duurder dan de gangbare varianten. Er zijn wel grote verschillen afhankelijk van het type product.


Bron: Bioforum

11 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page