top of page
Zoeken
  • Bionews

VLAM wil inzetten op extra communicatie voor bio

Naast een reeds lopende Europese campagne voor biologische producten, diende VLAM een complementair dossier in voor een online communicatieproject. Het huidige EU-programma legt de focus op het bereiken van een brede doelgroep via tv. Via het nieuwe dossier wil VLAM zijn online communicatieluik uitbreiden. Het is de bedoeling om via content marketing extra te richten op specifieke doelgroepen die een groot economisch potentieel voor bio hebben. Dit zal o.a. via online advertenties, sociale media, influencers, native artikels en video’s gebeuren.


Bron: www.vlam.be


2 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page