top of page
Zoeken
  • Bionews

Vlaanderen blijft inzetten op onderzoek naar biolandbouw

Europa stelt voorop dat 25 % van het landbouwareaal biologisch moet worden bewerkt tegen 2030. Een toenemend areaal biologische landbouw binnen Europa en een gelijkblijvende vraag naar voedsel en voeder, kan volgens wetenschappers ongewild leiden tot een hogere milieu-impact buiten Europa. “In Vlaanderen wordt hard ingezet op onderzoek en innovatie om de biologische productie nog verder te verbeteren”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits op een vraag van Vlaams CD&V-parlementslid Stijn De Roo. “Jaarlijks wordt meer dan 600.000 euro vrijgemaakt voor specifiek wetenschappelijk onderzoek in de biologische sector.”Eind 2019 stonden er 562 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie, ongeveer 1,4 % van het Vlaamse landbouwareaal. Europa stelt voorop dat 25 % van het landbouwareaal biologisch moet worden bewerkt tegen 2030. “Met de huidige regelgeving rond biologische landbouw ligt de opbrengst per hectare gemiddeld 20 tot 25 % lager ten opzichte van conventionele methodes”, stelt parlementslid Stijn De Roo. “Dat gaat volgens wetenschappers, onder wie professor doctor Visser van de Universiteit Wageningen, gepaard met een hogere druk op exportgebieden, zoals Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, met eventuele verdere ontbossing tot gevolg.”


Doelstellingen op alternatieve manier bereiken

Onderzoekers halen aan dat nieuwe plantveredelingstechnieken, zoals CRISPR-cas, daaraan tegemoet kunnen komen, maar die technieken zijn voorlopig verboden bij biologische landbouw. Dat zegt ook landbouwminister Hilde Crevits. “Een van de basisprincipes binnen de biologische productie is dat het gebruik van een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) verboden is”, aldus de minister. “Ook bij de recente vernieuwing van de bioverordeningen is gedebatteerd over deze regel, maar er was geen Europees draagvlak voor de toelating van ggo’s voor bio.”


De minister laat wel weten dat ze jaarlijks meer dan 600.000 euro vrijmaakt voor specifiek wetenschappelijk onderzoek in de biologische sector. “Dit kan gaan over robuuste rassen met natuurlijke resistentie, het sluiten van kringlopen, optimalisatie van bemesting enzovoort”, zegt Crevits. “Op die manier werken we samen met de sector om de doelstellingen op een alternatieve manier te kunnen bereiken.”


Volgens de minister kan het percentage opbrengstvermindering heel sterk variëren. “Maar het is inderdaad zo dat bepaalde productietakken een verminderde productie zullen geven”, reageert ze. “Als het gaat over de impact elders in de wereld wil ik een belangrijke toevoeging maken. Zo’n opbrengstenstudie belicht slechts een klein deeltje uit de volledige productiecyclus. Om de echte impact elders ter wereld te kennen, mag je niet alleen kijken naar de opbrengst, maar moet je dus het volledige productieproces, met alle in- en output, meenemen.”


Strategisch plan biologische landbouw

Via het strategisch plan biologische landbouw zal Vlaanderen de omschakeling naar biologische landbouw blijven ondersteunen. “Vanaf 2023 komt er een nieuw Vlaams strategisch plan biologische productie”, weet minister Crevits. “Dit doen we trouwens niet speciaal omdat de Europese Commissie dat vraagt: we hebben in Vlaanderen al meer dan twintig jaar een strategisch plan bio.”


De minister wil de omschakeling naar bio op verschillende manieren stimuleren via onder andere biobedrijfsadvies, bioclusters, ondersteuning van de werking van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT) en BioForum. “Op al deze plaatsen kan de kennis gedeeld worden”, besluit Crevits. “Op dit moment worden de maatregelen in het kader van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uitgewerkt en wordt bekeken hoe de bestaande en nieuwe instrumenten nog meer ingezet kunnen worden om de verdere uitbouw van de biologische landbouw in Vlaanderen te ondersteunen.”


Bron: Vilt

14 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page