top of page
Zoeken
  • Bionews

BioForum verheugd over jaarlijkse Europese Organic Day op 23 september!

Vandaag hebben de drie EU-instellingen - het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie - een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin 23 september officieel wordt uitgeroepen tot de ‘European Organic Day’. Als Vlaamse biosector zijn we, net als onze Europese koepelorganisatie IFOAM Organics Europe, erg blij met dit nieuws.Eerder dit jaar maakten de Europese instellingen een actieplan op om biologische landbouw te stimuleren. Eén van de elementen in dit plan was een EU Organic Day, een dag waarop de biologische landbouw in de kijker wordt gezet. De eerste keer zal die plaatsvinden op 23 september 2022.


Hoe deze eerste feestelijke editie er volgend jaar zal uitzien is nog niet duidelijk. Het wordt in elk geval een dag om in heel Europa het succes van biologische landbouw te vieren. Alexander Claeys, voorzitter van de Vlaamse sectororganisatie BioForum, vindt het positief dat Europa de meerwaarde van bio op het vlak van duurzaamheid zo expliciet erkent door een speciale dag: “De jaarlijkse EU Organic Day zal de ideale gelegenheid zijn om de balans op te maken van hoe Europa haar doelstellingen waarmaakt om 25 procent van de Europese landbouw biologisch te maken tegen 2030 en om de bewustwording rond bio bij burgers te verhogen. We kijken ernaar uit om samen te werken met alle belanghebbenden om van deze EU Organic Day tot een succes te maken. Ik wens alle biologische ondernemers een gezonde, ecologische, eerlijke en zorgzame Europese Organic Day!”


Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM Organics Europe belooft alvast om de nationale, regionale en zelfs lokale actoren te betrekken om van deze dag een succes te maken: "Volgend jaar vieren we in stijl: bovenop de eerste EU Organic Day huldigen we ook de 20e verjaardag van IFOAM Organics Europe.”


Actieplan Bio


De Europese actiedag maakt deel uit van het EU-biologisch actieplan. De drie belangrijkste Europese organen, het Parlement, de Commissie en de Raad zien biolandbouw en -voeding als deel van de oplossing voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis die er vandaag heerst. Biologische landbouw maakt onze voedselsystemen robuuster en duurzamer.


De uitvoering van het Biologisch actieplan ligt in handen van de lidstaten. Dankzij het nieuwe GLB krijgen lidstaten verschillende mogelijkheden om de ontwikkeling van hun nationale biologische sector te ondersteunen. IFOAM Organics Europe heeft een rapport gepubliceerd met een overzicht van de nationale begrotingsbehoeften voor bio, waaruit duidelijk blijkt dat de meeste lidstaten hun GLB-budget voor biologische landbouw moeten verhogen als de EU haar doelstelling van 25% biologische landbouw wil bereiken.


Bron: persbericht Bioforum

8 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page